тр 99 латины ссср латины

url:(http://)

Мисаллар:
Википедия 1999 ел проекты латин язуында
Википедия "яңалиф"тә
Бер аз хәзерге татар язуына әйләндерелгән казак Википедиясы
Бер аз хәзерге татар язуына әйләндерелгән уйгыр Википедиясы
Бер аз хәзерге татар язуына әйләндерелгән төрек Википедиясы

Әйләндергеч турында сөйләшүләр:
1999ынчы ел проекты татар латин язуына әйләндергеч турында
казак язуын хәзерге татар язуына әйләндергеч турында
уртак, гомумән әйләндергеч турында сөйләшү